ประชุมคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) และการวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาการตลาด (ต่อเน

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 05 เมษายน 2564 11:21:06

25 มี.ค. 64 คณะครูสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) และการวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการสาขาวิชาการตลาด (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่