ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รับครุย และเครื่องหมายประกอบครุยประจำตำแหน่ง จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สา

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 05 เมษายน 2564 13:58:50

5 เม.ย. 64 ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รับครุย และเครื่องหมายประกอบครุยประจำตำแหน่ง จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) หลักสูตร 2 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมอาคาร 82 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง