054-217101

แบบสำรวจความพร้อม ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564

ประเภท : ข่าวประกาศ

ประกาศ 21 พฤษภาคม 2564 13:23:30