ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิชาการตลาด, วิชากฏหมาย และเจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี)

ประเภท : ข่าวรับสมัครบุคลากร

ประกาศ 28 พฤษภาคม 2564 14:19:55