การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ เครื่องผสมอาหาร KitchenAid 5 ควอทช์, เครื่องนวด 2 แขน

ประเภท : ประกาศประกวดราคา

ประกาศ 06 มิถุนายน 2564 12:53:32