ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ประเภท : ข่าวรับสมัครบุคลากร

ประกาศ 06 มิถุนายน 2564 13:03:46