054-217101

การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ตู้ปรับอุณหภูมิสำหรับดอกไม้สามประตู

ประเภท : ประกาศประกวดราคา

ประกาศ 02 กรกฏาคม 2564 13:52:50