ประกาศ เรื่อง ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ระหว่างวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 05 กรกฏาคม 2564 14:53:34

ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เรื่อง ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COCID-19)ระหว่างวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564