ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เรื่อง ขยายเวลาการปิดสถานศึกษากรณีพิเศษต่อไปอีก จนถึงวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 29 กรกฏาคม 2564 15:53:00

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ขยายเวลาการปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไปอีกจนถึงวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564