“ครัวอินทนิล” จิตอาสา จากใจอาชีวะ มอบแด่บุคลากรทางการแพทย์ โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 30 กรกฏาคม 2564 12:07:33

30 ก.ค. 64 ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมกับคณะครู บุคลากร จัดทำอาหารกล่อง ผลไม้ และเบเกอรี่ ภายใต้โครงการ “ครัวอินทนิล” จิตอาสา จากใจอาชีวะ มอบแด่บุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลลำปาง และโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์จังหวัดลำปาง โดยมีรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมรับมอบ