แสดงความยินดีแก่ครูที่ได้รับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปี พ.ศ.2564

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 09 กันยายน 2564 11:23:03

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ขอแสดงความยินดีแก่ครูที่ได้รับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปี พ.ศ.2564 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา