ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เรื่อง ขยายเวลาการปิดสถานศึกษากรณีพิเศษเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ต่อไปอีก ถึงวันศุกร์ที่ 24 ก.ย. 64

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 10 กันยายน 2564 10:48:05

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เรื่อง ขยายเวลาการปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไปอีก ถึงวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564