รับการประเมินโครงการแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 ประเภทสถานศึกษา

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 10 กันยายน 2564 16:19:41

10 ก.ย. 64 ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นายคติ ปรีชา รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมกาประเมินแนวทางโครงการการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 ประเภทสถานศึกษา จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิต การปฏิบัติตน ภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายธนนันท์ ตันใจ และนายวุฒิชัยก๋าเคลือบ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. นำเสนอโครงการของสถานศึกษาแก่คณะกรรมการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง มีครูศรัณดา ทองทาบวงศ์ เป็นครูที่ปรึกษาโครงการ