วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางร่วมกับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดทำอาหารพร้อมรับประทานมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 14 กันยายน 2564 11:16:26

13 ก.ย. 64 ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมกับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร จัดทำอาหารพร้อมรับประทาน จำนวน 600 กล่อง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบสถาปนา 134 ปี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเป็นการร่วมสมทบทุนทำบุญโรงทานอาหาร น้ำดื่มให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง