แบบฟอร์มชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประเภท : ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ประกาศ 24 ตุลาคม 2564 20:20:15

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

( กำหนดชำระเงิน ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 )

- รายละเอียดการชำระเงิน ดาวน์โหลดรายละเอียด
- การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรัพทยากร คลิกที่นี้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบฟอร์มการลงทะเบียนชำระเงิน

- สำหรับนักศึกษา ปวช. 1   ดาวน์โหลด

- สำหรับนักศึกษา ปวช. 2   ดาวน์โหลด

- สำหรับนักศึกษา ปวช. 3   ดาวน์โหลด

- สำหรับนักศึกษา ปวส. 1   ดาวน์โหลด

- สำหรับนักศึกษา ปวส. 2   ดาวน์โหลด