ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย) ครั้งที่ 2

ประเภท : ข่าวรับสมัครบุคลากร

ประกาศ 02 พฤศจิกายน 2564 20:03:08