ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ปีการศึกษา 2564

ประเภท : ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ประกาศ 14 กุมภาพันธ์ 2565 12:57:24

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ปีการศึกษา 2564

( วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา : 12.30-16.00 )

- ปัจฉิมนิเทศออนไลน์  

QR code ปัจฉิมนิเทศออนไลน์-  แบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

- แบบประเมินโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564