ประกาศรายชื่อ กลุ่มเรียน และครูที่ปรึกษา นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

ประเภท : ข่าวประกาศ

ประกาศ 31 มีนาคม 2565 15:12:01

นักเรียน นักศึกษา เข้าระบบสแกน QR-Code เข้ากลุ่มชั้นเรียน เพื่อพบครูที่ปรึกษาคู่มือการใช้งานระบบ QR-Code

รายชื่อ ปวช. ปีการศึกษา 2565
รายชื่อ ปวส. ปีการศึกษา 2565
รายชื่อครูที่ปรึกษา