อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนฝึกสมรรถนะอาชีพในสถานประกอบการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 05 พฤษภาคม 2565 16:41:27

5 พฤษภาคม. 2565 ว่าที่ร้อยตรีนครินทร์ สนมฉ่ำ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนฝึกสมรรถนะอาชีพในสถานประกอบการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดำเนินโครงการโดย งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ และยกระดับการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานของผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในการพัฒนากำลังคน พัฒนาสมรรถนะทักษะการประกอบอาชีพของแรงงานให้มีมาตรฐานต่อไป การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง