กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 06 พฤษภาคม 2565 16:26:00

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง กำหนดวันปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง