054-217101, 054-228024

แบบฟอร์มชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประเภท : ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ประกาศ 07 พฤษภาคม 2565 14:34:09

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

( กำหนดชำระเงิน ระหว่างวันที่ 9 – 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 )

- การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรัพทยากร คลิกที่นี้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบฟอร์มการลงทะเบียนชำระเงิน

- สำหรับนักศึกษา ปวช. 2   ดาวน์โหลด

- สำหรับนักศึกษา ปวช. 3   ดาวน์โหลด

- สำหรับนักศึกษา ปวส. 2   ดาวน์โหลด