ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 https://www.youtube.com/watch?v=_99yMYX9BQ0

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 12 พฤษภาคม 2565 16:21:30

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดพิธีปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 ณ บริเวณโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

Welcome to Lampang Vocational College

Time to learn in new normal life
Time to create new careers
Time to be a vocational society together

ถึงเวลา.... สำหรับการเรียนรู้
ถึงเวลา.... สำหรับสร้างอาชีพใหม่
ถึงเวลา.... เป็นสังคมอาชีวะไปพร้อมกัน

https://www.youtube.com/watch?v=_99yMYX9BQ0