054-217101

เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา สาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ประเภท : ข่าวประกาศ

ประกาศ 30 พฤศจิกายน 2565 09:43:04

ด้วย ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ สาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
<<ดูรายละเอียดได้ที่นี่>>