เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา สาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ประเภท : ข่าวประกาศ

ประกาศ 20 กรกฏาคม 2565 11:34:43

ด้วย ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา สาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
<<ดูรายละเอียดได้ที่นี่>>