การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 03 สิงหาคม 2565 10:02:15

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายบุญมี อรุณชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับนายทองเนตร ดูใจ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ที่ได้ลงพื้นที่นำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการใช้จำนวนบุคคลในการนับคะแนน ลดจำนวนบัตรเสีย ทำให้การวินิจฉัยบัตรมีมาตรฐาน และเก็บหลักฐานการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการเลือกตั้ง นายนที แปงแสน ได้รับการเลือกตั้งเป็นองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566