การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสถานศึกษาดิจิทัล” (Digital Literacy College)

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 03 สิงหาคม 2565 11:44:10

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสถานศึกษาดิจิทัล” และบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นดิจิทัล (Digital Literacy College) โดยมีนางดวงทอง รูปดี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กล่าวรายงาน เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา พัฒนาสถานศึกษาให้ก้าวสู่สถานศึกษาดิจิทัล (Digital Literacy College) และพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล มีคณะครู เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง