วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 04 สิงหาคม 2565 08:16:44

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ จัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ โดยนักเรียน นักศึกษาได้นำเสนอโครงงานจำนวน 2 โครงงาน คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์เส้นใยธรรมชาติจากคราม ระดับ ปวช. และ การพัฒนามูสโฟมล้างหน้าสาหร่ายสไปโรไจรา ระดับ ปวส. มีคณะผู้บริหารได้เยี่ยมชมให้กำลังใจ นักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษาโครงงาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง