054-217101

โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา “การพัฒนามูสโฟมล้างหน้าสาหร่ายสไปโรไจรา” ระดับ ปวส. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง เข้าสู่การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึก

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 05 สิงหาคม 2565 17:21:16

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ จัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ผลปรากฏว่า โครงงาน การพัฒนามูสโฟมล้างหน้าสาหร่ายสไปโรไจรา (Spirogyra Mousse Bubble Boost leaning Foam) ระดับ ปวส. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองเข้าสู่การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ โดยมีผู้จัดทำโครงงาน ได้แก่ นางสาวอลิสา ขันแก้ว, นางสาวมนัสนันท์ ป๊อกคำอู๋, นายภูริภัทร์ กันไว นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด มีครูนภษร จุ้ยอินทร์ ครูทศพล วิจารณกรณ์ และครูอุดมฤทธิ์ มูลฟู เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน