นายชนะพล เชื้อคำ นักศึกษาสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ นำเสนอผลงานการออกแบบและตัดเย็บชุด “Queen of Akha” ต่อหน้าพระพักต์ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริ

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 06 สิงหาคม 2565 16:27:40

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายชนะพล เชื้อคำ นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ระดับชั้น ปวส. นำเสนอผลงานการออกแบบและตัดเย็บชุด “Queen of Akha” ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดชุดของมูลนิธิโครงการหลวง ต่อหน้าพระพักตร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในงาน “โครงการหลวง 53 ” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์