ร่วมพิธีสวดอภิธรรม ทำบุญอุทิศส่วนกุศล (กระดูก) คุณแม่สมศรี รูปดี ณ วัดบ้านโป่ง จังหวัดพะเยา

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 19 สิงหาคม 2565 13:20:12

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู ร่วมพิธีสวดอภิธรรม ทำบุญอุทิศส่วนกุศล (กระดูก) คุณแม่สมศรี รูปดี มารดานายอุดม รูปดี อดีตผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ณ วัดบ้านโป่ง ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา