นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 18 สิงหาคม 2565 13:00:33

เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2565 นักศึกษาระดับชั้น ปวส. เข้าร่วมการประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ผลการประกวด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 จากโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง มูสโฟมล้างหน้าสาหร่ายสไปโรไจรา Spirogyra Mousse Bubble Boost Cleaning Foam ระดับ ปวส. โดยมี นางสาวอลิสา ขันแก้ว นางสาวมนัสนันท์ ป๊อกคำอู๋ นายภูริภัทร์ กันไว สาขาวิชาการตลาด จัดทำโครงงาน มีครูนภษร จุ้ยอินทร์ ครูทศพล วิจารณกรณ์ และครูอุดมฤทธิ์ มูลฟู เป็นที่ปรึกษา