ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ วอศ.ลำปาง นำเสนอ "ธุรกิจปักด้วยใจ" สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ เข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ ระดับภาค

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 18 สิงหาคม 2565 17:20:37

ว่าที่ร้อยตรี นครินทร์ สนมฉ่ำ และนายบุญมี อรุณชัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ นำเสนอ "ธุรกิจปักด้วยใจ" ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ กลุ่มที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2564) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่