054-217101

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลและงานความร่วมมือ จำนวน 1 อัตรา

ประเภท : ข่าวรับสมัครบุคลากร

ประกาศ 20 กันยายน 2565 12:26:14