054-217101, 054-228024

ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลและความร่วมมือ

ประเภท : ข่าวรับสมัครบุคลากร

ประกาศ 27 กันยายน 2565 11:41:32