วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล สวดอภิธรรม คุณแม่ทองใบ หล่อประดิษฐ์ มารดาของ รองผู้อำนวยการดวงทอง รูปดี

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2565 13:21:31

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง โดย ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพในนามอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง พิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม คุณแม่ทองใบ หล่อประดิษฐ์ มารดาของ รองผู้อำนวยการดวงทอง รูปดี ณ วัดปงสนุกใต้ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง