054-217101, 054-228024

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 18 มกราคม 2566 14:16:07

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ที่ได้รับจากหน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ จำนวนทั้งสิ้น 48 ทุน จัดสรรเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ทุนเรียนดี 15 ทุน, ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ 15 ทุน และ ทุนต่อเนื่องจากหน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ18 ทุน มีผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา ผู้แทนจากหน่วยงาน ร่วมพิธี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง