054-217101

นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเข้าสู่การประกวดระดับชา

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 19 มกราคม 2566 10:43:49

นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เข้าร่วมการประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ได้รับรางวัลจำนวน 2 ผลงาน  คือ ผลงานโคมไฟจากมูลช้าง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ ผลงานเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวพื้นที่สูงที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทั้งสองผลงานได้เข้าสู่การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ต่อไป