054-217101, 054-228024

นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รับการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 19 มกราคม 2566 17:02:22

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และ นายบุญมี อรุณชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เยี่ยมชมให้กำลังใจนักศึกษาที่เข้ารับการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง ผ่านระบบออนไลน์ คือ นายธนนันท์ ตันใจ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ชมรมวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ โครงการ ตันใจ๋ ใบต๋อง โดยมี ครูมณีนุช แสนขัติ เป็นครูที่ปรึกษา