054-217101

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 07 มีนาคม 2566 15:15:19

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง