054-217101, 054-228024

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รับสมัครนักเรียน นักศึกษารอบการรับตรง (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2566

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 17 มีนาคม 2566 11:38:39

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รับสมัครนักเรียน นักศึกษารอบการรับตรง (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม -1 พฤษภาคม 2566 โดยสมัครผ่านระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ที่ http://admission.vec.go.th