054-217101

กําหนดการประชุมผู้ปกครอง ประจําปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น ปวช.2,3 และระดับชั้น ปวส.2

ประเภท : ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ประกาศ 18 พฤษภาคม 2566 14:32:21

กําหนดการประชุมผู้ปกครอง ประจําปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น ปวช.2,3 และระดับชั้น ปวส.2

( วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง )


เอกสารกำหนดการ

- กำหนดการประชุมผู้ปกครองสำหรับนักเรียน ระดับ ปวช. 2 และปวช.3   ดาวน์โหลด

กำหนดห้องเรียนผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา ระดับ ปวช.2      ดาวน์โหลด


กำหนดห้องเรียนผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา ระดับ ปวช.3      ดาวน์โหลด- กำหนดการประชุมผู้ปกครองสำหรับนักศึกษา ระดับ ปวส. 2  ดาวน์โหลด

กำหนดห้องเรียนผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา ระดับ ปวส.2       ดาวน์โหลด