054-217101

ผู้บริหาร คณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เข้าพบผู้บริหารสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นด้านการจัดการสิทธิประโยชน์ของสถานประก

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 19 พฤษภาคม 2566 17:24:20

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง โดย ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ นางสาวทรายทอง สมเป้า รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และหัวหน้างานความร่วมมือ เข้าพบนายบุญเรือง สุนทรสลิษฏ์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสิทธิประโยชน์ด้านภาษีของสถานประกอบการที่ร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และแนวทางการดำเนินงานความร่วมมือด้านวิชาการ ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง