054-217101

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกเข้ารับรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวีดีโอสั้น หัวข้อ “ละอ่อนลำปาง หัวใจประชาธิปไตย ชวนกันไปเลือกตั้ง” จากสำนักงานศึกษาธิการ

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 24 พฤษภาคม 2566 13:27:20

นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวีดีโอสั้น หัวข้อ “ละอ่อนลำปาง หัวใจประชาธิปไตย ชวนกันไปเลือกตั้ง” เข้ารับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง และมีผลงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากนักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ, รางวัลชมเชย จากสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล อีกด้วย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาได้มีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ช่วยส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 อย่างมีคุณภาพ