054-217101

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน) ล่ามภาษามือ จำนวน ๑ อัตรา

ประเภท : ข่าวรับสมัครบุคลากร

ประกาศ 07 สิงหาคม 2566 09:08:23