054-217101

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมพิจารณาคัดเลือกเด็ก และเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดลำปาง

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 13 กันยายน 2566 12:56:55

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง โดย ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ มอบหมายให้ นายบุญมี อรุณชัย เข้าร่วมประชุม และเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคเหนือ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง