054-217101

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับการบรรจุเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครูผู้ช่วย) สังกัด สอศ.

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 15 กันยายน 2566 11:52:50

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูยาใจ โตจริง ในโอกาสเข้ารับการบรรจุเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครูผู้ช่วย) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต