054-217101

ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความสามารถในการนิเทศให้คำปรึกษาและการเป็นพี่เลี้ยงฯ การบริหารงานวิชาการและการพัฒนาง

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 15 กันยายน 2566 12:33:25

ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง โดย ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ นางสาวทรายทอง สมเป้า รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความสามารถในการนิเทศให้คำปรึกษาและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) เพื่อประสิทธิภาพของการบริหารงานวิชาการและการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ของครูผู้สอนอาชีวศึกษา ดำเนินงานโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2566 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่