054-217101

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ขอเเสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในโอกาสที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ สถานศึกษาแห่งใหม่

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 18 กันยายน 2566 21:42:44

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวทรายทอง สมเป้า รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน และ นายบุญมี อรุณชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ