054-217101

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมประชุมมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 14 พฤศจิกายน 2566 10:40:14

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) รวมถึงข้อสั่งการ แนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการนำนโยบายด้านการศึกษาไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและประชาชน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ ชั้น 2 อาคารอังเดร เกแก็ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่