054-217101

ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมพิธีเปิดโครงการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า EV CONVERSION

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 17 พฤศจิกายน 2566 14:59:14

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง โดย ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ นางดวงทอง รูปดี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และ นายจาตุรนต์ บริจินดา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมทักษะความรู้ด้านการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อพัฒนากำลังคนสายอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า EV CONVERSION ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำโดย นายอรรถพล อิ่มหนำ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นประธานพิธีเปิด และ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง โดย นายณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์ ผู้อำนวยการฯ กล่าวรายงานมีผู้บริหาร นักเรียน นักศึกษาสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง จำนวน 7 แห่ง, มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ลำปาง, ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. แม่เมาะ ร่วมพิธีเปิด และการออกบูธจัดแสดงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ณ อาคารอเนกประสงค์ 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคลำปาง