054-217101

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมกับ สถาบันเอไอยู เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเจรจาความร่วมมือ ทางวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาการจ

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 20 พฤศจิกายน 2566 15:31:52

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง โดย ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการฯ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน AIU Education Group แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาการจัดการดูแลผู้สูงอายุกับสถานศึกษา, สถาบันทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเอ็กซ์เปิร์ทแคร์ (ExpertCare School), มหาวิทยาลัยพายัพ, โรงเรียนสันทรายวิทยาคม, วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง, โรงเรียนสังวาลย์วิทยา และ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2566